Uluslararası saygın bir araştırma kuruluşu olan IDC’ye göre, küresel Bilişim Teknolojisi (BT) pazar büyüklüğü 2015 yılı sonunda 3.7 Trilyon Amerikan Dolarını geçmiş ve 2016 yılı sonunda 3.8 Trilyon Amerikan Dolarını aşması beklenmektedir. Bu miktarın %28’ini diğer bir ifadeyle 1 Trilyon Amerikan Dolarlık kısmını tek başına Amerika Birleşik Devletleri oluşturmaktadır. Ülkemiz BT pazarı büyüklüğü ise %0.75’lik pay ile 27 Milyar Amerikan Dolarlık bir büyüklüğe sahiptir. BT sektöründeki küresel ölçekte yıllık bazda büyüme beklentileri ortalama %3 civarında iken, ülkemizde bu oran %12 civarındadır. Bu rakamlar BT sektörünün özellikle ülkemizde çok hızlı büyümekte olduğunu göstermektedir. Bu ise bu sektörün istihdam kapasitesinin ve ihtiyacının sürekli arttığını ve yakın gelecekte de artmaya devam edeceğini göstermektedir. Bu yazının temel amacı BT sektöründe kariyer yapmak isteyenlere BT sektörünü kısaca tanıtmak ve kariyer olanaklarının ne kadar fazla ve dinamik olduğunu ortaya koymaktır.

BT endüstrisindeki kariyer olanaklarını incelemeden önce parasal olarak bu kadar büyüklüğe sahip bu sektör neleri kapsıyor sorusuna cevap vermek uygun olacaktır. Bunun için öncelikle Bilişim Teknolojisinin tanımını yapmalıyız. Bilişim Teknolojisi, herhangi bir amacı gerçekleştirmek için çeşitli formlardaki bilgiyi oluşturmak, saklamak, paylaşmak ve çoğaltmak için bilgisayar kullanımı olarak tanımlanabilir. Buna ek olarak, BT terimi, doğrudan veya dolaylı olarak bu kullanımı gerçekleştiren, geliştiren ve bakımını yapan çalışanları da kapsamaktadır. BT’nin kapsadığı bileşenleri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

 • DONANIM: Bilgisayarlar, sunucular, veri depolama aygıtları, mobil cihazlar, yazıcılar, ağ donanımları vb.
 • YAZILIM : Verimlilik uygulamaları, ağ ve sistem uygulamaları, güvenlik uygulamaları, mobil uygulamalar vb.
 • HİZMETLER: Dağıtım, entegrasyon, şirkete/kişiye özel geliştirme, servis hizmetleri, yönetilebilir hizmetler (güvenlik yönetimi, kimlik yönetimi, ağ ve sunucu yönetimi)
 • ALTYAPI: İnternet omurgası, iletişim ağları, bulut veri merkezleri
 • BİLGİ: Veri, belge, ses, video, görüntü, sosyal ağ içerikleri
 • DİJİTAL İŞ: Ticaret , iletişim, işbirliği, otomasyon, yönetim

Hesaplama Teknoloji Endüstrisi Birliği (CompTIA) tarafından 2015 yılında yayınlanan “Uluslararası Teknoloji Kabulü ve İşgücü Eğilimleri” raporunda BT sektörü ile ilgili önemli veriler yer almaktadır. Bu rapora göre, doğrudan BT kurumlarının veya bilişim teknolojisi politikaları ve süreçlerine sahip kurumların ilk beş genel teknoloji öncelikleri şunlardır: 1. Siber güvenlik, 2. Veri depolama ve yedekleme, 3. Ağ altyapısı, 4. Eskimiş bilgisayar veya yazılımların güncellenmesi ve 5. Web/çevrimiçi görünüm/ e-ticaret. Bu kuruluşlar tarafından bulut bilişim ilk 5 listesinde yer almamasına rağmen bu önceliklerin birçoğu kaçınılmaz olarak bir bulut bilişim bileşeni içerir. Örneğin, daha ölçeklenebilir bir veri depolama çözümü için bir bulut çözümüne ihtiyaç duyulabilir ya da eskimiş bilgisayar veya yazılımların güncellenmesi için servis olarak yazılım mimarisi sunan bir bulut tabanlı çözüm gerekebilir.

Oldukça geniş bir kapsama alanına sahip BT sektöründe teknoloji çok hızlı gelişmektedir. Bu ise kariyer olanaklarının oldukça dinamik bir yapı göstermesine yol açmaktadır. Örneğin, bundan 10 yıl önce çok fazla gündeme gelmeyen siber güvenlik analistliği 2015 yılında en çok büyüyen istihdam pozisyonu olmuştur. Aşağıda 2015 yılı için bir önceki yıla göre yüzdesel olarak en çok büyüyen istihdam pozisyonlarının sıralamasını bulabilirsiniz. Bu pozisyonların yukarıda listelenen teknoloji öncelikleri ile oldukça ilgili olduğunu görebilirsiniz.

 1. Siber güvenlik analistleri
 2. Web Geliştiricileri
 3. Yazılım Geliştiriciler (Uygulamalar)
 4. Yazılım Geliştiriciler (Sistem Yazılımları)
 5. Sistem Analistleri
 6. BT Destek Uzmanı
 7. BT Yöneticileri

Sonuç olarak, BT sektörü oldukça dinamik, sürekli gelişen ve büyüyen bir sektördür. Bu yönleriyle, bu sektör istihdam yönünden birçok fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan yeterince yararlanabilmek için kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekmektedir. Bunun için de İnternet teknolojisinin sunduğu bilgiye kolay ve hızlı erişim avantajını sonuna kadar kullanmak yeterli olacaktır. İnternet ortamında bilgiyi düzenli ve güncel olarak sunan Koddemy gibi eğitim platformlarını kullananların sayısının hızla arttığını görmek BT sektörü açısından umut verici gelişmelerdendir.

Kaynaklar:

 1. Türkiye Bilişim Derneği 2015 Değerlendirme Raporu
 2. The Global Information Technology Report 2015
 3. International Technology Adoption & Workforce Trends

Yrd. Doç. Dr. Murat SARAN

Çankaya Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü