Kategori: C#

Sırala: Tarih | Başlık Azalan Sıralama
Görüntüle:

Array, List ve Dictionary

Bu dersimizde C# programlama dilindeki Collections yapısı içerisinde çok önemli bir yer tutan Array, List ve Dictionary kavramlarına değiniyoruz.

C# Giriş

Bu dersimizde C# programlama diline bir giriş yapıyoruz.

C# Hello World

C# konsol projelerini anlattığımız bu dersimizde c# ile hello world programımızı da yazıyoruz.

Char ve String Kullanımı

Bu dersimizde, C# programlama dilinde char ve string kullanımı konusunu anlatıyoruz.

Constructor Nedir?

Bu dersimizde constructor kavramına değiniyor ve nasıl kullandıldığını anlatıyoruz.

Döngüler ve Kullanımı

Bu dersimizde, csharp programlama dili içerisinde kullanabileceğiniz for, foreach, while ve do-while gibi döngü yapılarını örnekleri ile beraber anlatıyoruz.

Fonksiyonlar

Bu dersimizde csharp programlama dili içerisinde fonksiyon oluşturmak ve kullanmak konularına değiniyoruz.

Hata Ayıklama

Bu dersimizde C# programlama dili içerisindeki hata ayıklama ve hata yönetimi konularını anlatıyoruz.

Kalıtım (Inheritance)

Bu dersimizde nesne tabanlı programlama dillerinde önemli bir konu olan inheritance (kalıtım) konusuna giriş yapıyoruz.

Klavyeden Veri Girişi ve Kontrol Yapıları

Bu dersimizde klavyeden veri girişi konusuna ve kontrol yapılarına değiniyoruz. Kontrol yapıları olarak if-else ve switch-case konuları örnekler ile anlatılmaktadır.